Head of School

Mr. Rajesh Gandral

Full time teachers-Pre-primary

Ms. Prithika Shamdasani
Ms. Vaishali Marathe
Ms. Rupali Upasane
Ms. Jinal Patel
Ms. Ravina Patel
Ms. Reena Sharma
Ms. Prabha Davange
Ms. Janet Paul
Ms. Nita Kulkarni
Ms. Paramjeet Kaur

Full time teachers-Primary and Secondary

Ms. Vineeta Roberts
Ms. Neha Gupta
Ms. Madhur Kalra
Ms. Deepthy Jobanputra
Ms. Pradnya Bhatt
Ms. Vandana Giri
Ms. Madhuri Raskar
Ms. Renu parcha
Ms. Divya Kulkarni
Ms. Manali Deshpande
Ms. Neha Mogre
Ms. Chandrakala Jadhav
Ms. Deepa Pathak
Ms. Sarla Handore
Ms. Saptshree Dengle
Ms. Nikhila Kothari
Mr. Ajay Kshirsagar
Ms. Anamika Shirke
Mr. Jayesh Fartale

Part time teachers

Ms. Garima Sadhwani
Mr. Nilesh Patil
Ms. Chaitali Mali
Mr. Vikrant Pawar
Mr. Kishor Sahajrao
Mr. Sahil Shetty
Mr. Bharat Dabhade

Admin staff

Mr. Vikram Minglani
Mr. Kiran Soawane
Ms. Vishakha Nair
Ms. Harshada Pawar
Ms. Rekha Dandage
Mr. Yogesh Khairnar
Mr. Vaibhav Kadam